Nadežda Čabiňáková CEO

Vedú­ca poboč­ky Por­tál Slo­va­kia

Skills

Project Management
Marketing
Logistics