KONTAKT

PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Miestna časť Horný Slavkov
059 91 Veľký Slavkov (49.120499, 20.247394)
IČO: 35 463 066
IČ DPH: SK1043193998
DIČ: 1043193998
tel./fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655
e-mail: portalslovakia@portalslovakia.sk
obchod: http://obchod.portalslovakia.sk/

PaedDr. Nadežda Čabiňaková
riaditeľka slovenskej pobočky pražského vydavateľstva Portál

PORTÁL SLOVAKIA
Hor­ská 810, Miest­na časť Hor­ný Slavkov
059 91 Veľ­ký Slav­kov (49.120499, 20.247394)
IČO: 35 463 066
IČ DPH: SK1043193998
DIČ: 1043193998
tel./fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655
e‑mail: portalslovakia@portalslovakia.sk
obchod: http://obchod.portalslovakia.sk/
KONTAKT
KONTAKT