Dieťa a terapeut vo vzťahu

Lek­tor semi­ná­ra MUDr. PETER PÖTHE | PSYCHIATER A PSYCHOTERAPEUT
Kon­gre­so­vé cen­trum ACADEMIA, Sta­rá Lesná 
21. 1. 2023, 9.00 – 13.00 hod. (sobo­ta)