Skip to content

VYBERÁME Z NAŠEJ PONUKY

 

Léčivý rodokmen

Vaša cena: 12,04 €
Autor: Šnajd­ro­vá, Lenka
Pod­ti­tul: Jak pra­ba­bič­ky ovliv­ňu­jí náš život
Nakla­da­teľ: Por­tál
ISBN: 978 – 80-262‑1567‑7
Počet strán / väz­ba: 192 / Brožovaná
Rok vyda­nia: 2020
Kód: 12313101
EAN: 9788026215677
Lidé si dnes začí­na­jí více vší­mat toho, jak žili naši před­ko­vé. Jejich úspěchy i potí­že totiž mohou do znač­né míry ovliv­nit i náš osud. Něk­te­rá vaše trá­pe­ní a sta­ros­ti mají své koře­ny v dobách, kdy jste se ješ­tě nena­ro­di­li. Tato kni­ha se zaměřu­je prá­vě na ně – může pro­to nabíd­nout mno­hem víc než oby­čej­ný rodok­men sesta­ve­ný z úda­jů na mat­ri­kách. Pomůže vám, abys­te sami proz­kou­ma­li osu­dy svých před­ků a pře­dev­ším vyhle­da­li oblas­ti, kte­ré mohou ovliv­ňo­vat vaše životy.