REGISTRÁCIA

 

Registračný formulár

Priezvisko, meno a titul:  
Telefón:
E-mail:


Adresa fakturácie:

Názov:
IČO:
DIČ:
Ulica, číslo:
Mesto, PSČ:
 
 

Cena za seminár je:  32,22 € s DPH

Cena zahrňa:účasť na prednáške, knihu, obed, vodu, kávu + pagáče

 

Počet osôb je OBMEDZENÝ! 30 účastníkov.

Termín prihlásenia, spolu so zaplatením poplatku — do 21. mája 2019
Ak sa nebudete môcť seminára zúčastniť a poplatok uhradíte, je potrebné,
aby sa seminára zúčastnila iná Vami poverená osoba.

Poplatok uhradíte až na základe faktúry, ktorú Vám obratom po prihlásení e-mailom pošleme.
Faktúra bude obsahovať číslo účtu a variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri úhrade + meno a priezvisko účastníka seminára.

V prípade potreby volajte 0910995655.