Portál – svet modernej výchovy a vzdelávania
Kontakt

>>> Portál Slovenská republika <<<

PaedDr. Nadežda Čabiňáková
Riaditeľka slovenskej pobočky pražského vydavateľstva Portál

Portál Slovakia
Horská 810
Miestna časť Horný Slavkov
059 91 Veľký Slavkov

tel/fax: 052 4422056
mobil: 0910 995 655

e-mail: portalslovakia@stonline.sk

obchod: http://obchod.portalslovakia.sk/